ทต.วิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ทต.วิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ทต.วิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ทต.วิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวิชิตและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิตจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เน้นให้เยาวชน ประชาชนชนร่วมกันอนุรักษ์และช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดขึ้น ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงในขบวนแห่ และการแสดงบนเวที

เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2558http://news.phuketindex.com/lifestyle/vichit-73-228034.html

Posted by Phuket Journal on Thursday, November 26, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.