เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาล นายศักย์กมล ขรรค์วิไลกุล รองประธานสภาเทศบาล นายเลิศชาย ขวัญนิล และนายสมพร โสตถิรวราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมพิธีขึ้นเสาโกเต้ง  สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี  2558 ณ  ศาลเจ้าฮุนจงอ้าม  (จ้อสู่ก้งนาคา)  และศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิต

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.