เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

เทศบาลตำบลวิชิตร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วย นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศบาล นายศักย์กมล ขรรค์วิไลกุล รองประธานสภาเทศบาล นายเลิศชาย ขวัญนิล และนายสมพร โสตถิรวราภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมพิธีขึ้นเสาโกเต้ง  สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี  2558 ณ  ศาลเจ้าฮุนจงอ้าม  (จ้อสู่ก้งนาคา)  และศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิต

Related Post

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

คัดมาเน้นๆ กับ 3 เทคนิกทำการตลาด Facebook ที่คุณต้องรู้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างเลือกทำการตลาด Facebook เป็นเพราะด้วยจำนวนของผู้ใช้งานแอปฯ ดังกล่าวในไทยที่มีสูงถึง 47 ล้านคน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.