โรงพยาบาลธนบุรี เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ ภูเก็ตโบ๊ทลากูน

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ ภูเก็ตโบ๊ทลากูน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน Open House Senior care THGPHUKET แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลธนบุรี ในโอกาสเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ ภูเก็ตโบ๊ทลากูน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต เป็นเมืองเป้าหมายการเดินทางของผู้คนมากมายจากทั่วโลก เพราะความสวยงามของธรรมชาติ ความหลากหลายของวัฒนธรรม ผู้คนน่ารัก อาหารโดดเด่น ค่าครองชีพไม่สูงเมื่อเทียบกับอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ภูเก็ตเหมาะกับการเป็นที่ที่จะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณของใครหลายๆ คน ที่ยังมีสุขภาพดี และเมื่อมาผสานกับความโดดเด่นทางการแพทย์ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก จนผู้คนจากหลากหลายประเทศต้องเดินทางมารับการรักษาทางการแพทย์ในประเทศไทย จึงเกิดความลงตัวในการให้บริการรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาพอสมควร อาทิ การฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งกลุ่มช่วยตัวเองได้บ้าง ไปจนถึงกลุ่มช่วยตัวเองไม่ได้เลย

สถานที่แห่งนี้จึงได้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนพื้นที่ คนในประเทศ และคนทั่วโลก ในการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วย ที่สามารถทำให้เกิดการฟื้นฟูเร็วที่สุดและต่อเนื่องมากที่สุด เพื่อผลที่ดีที่สุดของการฟื้นฟู ด้วยการบริการอาหาร ที่พักในระดับโรงแรม ผสานการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพจากทีมผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน

นอกจากจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้แล้ว ยังเป็นการปูพื้นฐานการให้บริการรองรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป้าหมายคือ “การมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง” และยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่จะผลักดันให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ในระดับโลกด้วยบรรยากาศที่สวยงาม ผ่อนคลาย ท่ามกลางกำลังใจจากทีมดูแล ความพร้อมของเครื่องมือ การดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ จะทำให้การฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยประสบความสำเร็จได้สูงขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.