บริจาคโลหิต, ให้ชีวิต

บริจาคโลหิต, ให้ชีวิต

ราไวย์, ภูเก็ต – โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่พนักงานของโรงแรม รวมทั้งโรงแรมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนมารับบริจาคโลหิตที่โรงแรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลเก็บสะสมโลหิต เพื่อผู้ป่วยในยามจำเป็น

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.