ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ แบ่งปันสู่สังคม

ใช้แล้ว ใช้ซ้ำ แบ่งปันสู่สังคม

ราไวย์, ภูเก็ต – โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท จัดกิจกรรมใช้แล้ว ใช้ซ้ำ แบ่งปันสู่สังคม แก่ชุมชนราไวย์ และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยบริจาครองเท้าแตะที่สภาพดี และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ จำนวน 86 คู่ ให้แก่มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ บางคณฑี, วัดสีลสุภาราม และวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงแรมสีเขียว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อลดปริมาณขยะในโรงแรม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.