ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ตำบลวิชิต

ถี่ก่งตั๋ว

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ณ ถนนเทพอนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กำหนดพิธีกรรมของศาลเจ้า
วันที่ 9-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ประกอบพิธีฉลองที่ประทับชั่วคราว
พิธีป้ายชิดแช และปลุกเสกวัตถุมงคล

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
วันไหว้เทวดา ประกอบพิธีขึ้นเสาเอกศาลเจ้าหลังใหม่
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมพิธีขึ้นเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคล โดยศาลเจ้าได้จัดแผ่นทอง ราคา ๙๙๙ บาท
เพื่อสลักชื่อ,วัน,เดือน,ปีเกิด ผู้มีจิตศรัทธา บรรจุไว้ในฐานเสาเอก

ถี่ก่งตั๋ว

ประวัติความเป็นมา

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว ตั้งอยู่บ้านแหลมชั่น หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต จากคำบอกเล่าต่อๆกันมาของการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เริ่มจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามา ประกอบทำอาชีพเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนได้มีการไปอัญเชิญผงธูปกิ้มซิ้นและเซ้งจี้ป๋าย (ป้ายแกะสลักชื่อหยกอ๋องซ่งเต่) มาจากเมืองจีน โดยจัดสร้างสถานที่ประดิษฐ์สถานเพื่อเป็นที่เคารพบูชา และประกอบพิธีตามความเชื่อที่สอบทอดกันมาของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน สถานที่แห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว (ศาลเจ้าหยกอ๋องซ่งเต่ โดยมีองค์หยกอ๋องซ่งเต่ เป็นพระประธานศาลเจ้าและได้รับมอบหมายให้องค์เฮี่ยนเที้ยนซ่งเต๋ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่นประกอบพิธีไหว้ถี่กงแช้ (หรือไหว้วันเกิดองค์หยกอ๋องซ่งเต่) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ของจีน (เจี้ยโง้ย โช่ยเก้า) ในทุกปี

ถี่ก่งตั๋ว

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋วเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างด้วยกรรมวิธีแบบโบราณดำรงอยู่มาเป็นเวลาช้านาน ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของศาลเจ้าเป็นที่ลุ่ม มีความชื้นสูง ทำให้โครงสร้างผนังและอาคารเกิดการเสื่อมสภาพจากความชื้นและปลวกกัดกิน ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เกิดการสั่นสะเทือนของชั้นดิน คณะกรรมการศาลเจ้าได้มีการบูรณะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากการเสื่อมสภาพของตัวของชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น เกิดการสั่นสะเทือนของชั้นดิน คณะกรรมการศาลเจ้าได้มีการบูรณะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากการเสื่อมสภาพของตัวผนังและโครงสร้างอาคารจนมิอาจปรับปรุงได้แล้ว อาจเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่มาประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นองค์เฮี่ยนเที้ยนซ่งเต่ ซึ่งได้รับราชโองการจากองค์หยกอ๋องซ่งเต่ ได้บัญชาให้คณะกรรมการศาลเจ้าสร้างศาลเจ้าใหม่ทดแทนหลังเก่า และให้เชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างศาลเจ้าหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดกันมาช้านาน

ศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว จึงขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และวัสดุในการก่อสร้างศาลเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อชีวิตครอบครัวและกิจการงานสืบต่อไป

บริจาคผ่าน ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างศาลเจ้าถี่ก่งตั๋ว
สาขา โลตัสเจ้าฟ้า บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 574-2-05599-1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุเทพ เอนกธรรมพินิจ 081-5697791
คุณอาศิส เทพบุตร 081-9793533

Related Post

ฮิลตัน ภูเก็ต มอบชุดชั้นใน ให้กับผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานจังหวัดภูเก็ต

ฮิลตัน ภูเก็ต มอบชุดชั้นใน ให้กับผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต, ประเทศไทย – 15 มีนาคม 2562 – โรงแรมฮิลตันภูเก็ตอาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์ นำโดยคุณจิรา วรศานต์ ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.