ผู้แทนซอยด๊อกมอบรถเข็นผู้ป่วย รพ.สต.ไม้ขาว

ผู้แทนซอยด๊อกมอบรถเข็นผู้ป่วย รพ.สต.ไม้ขาว

ลูอิส โรส และแซม แมคเอลรอย ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 2 คันให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) อ.ถลาง จ.ภูเก็ตเพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับการให้บริการและสนับสนุนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรการด้านสุขภาพและขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรทุกคน เพื่อสามารถแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้สุขภาพแข็งแรงและลดการกระจายของเชื้อโรค และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชน โดยบุคลากรทางการแพทย์จากสถานพยาบาลรอบเกาะภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานประกอบการต่าง ๆ ในภูเก็ต ซึ่งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.บ้านไม้ขาวอย่างต่อเนื่อง

ทีมแพทย์รพ.สต.ไม้ขาวให้ข้อมูลว่า หมู่บ้านไม้ขาวมีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมาก รถเข็นผู้ป่วยมีความจำเป็นใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกวัน รถเข็นเดิมที่มีอยู่นั้นมีสภาพเก่าและชำรุดแต่เนื่องจากขาดแคลนจึงยังต้องใช้งานไปตามสภาพ ตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบรถเข็นในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในชุมชนไม้ขาวต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.