เทศบาลเมืองกะทู้ร่วมซอยด๊อกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองกะทู้ร่วมซอยด๊อกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตทั้งต่อคนและสัตว์ รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ และร่วมมือกันดูแลสุนัขและแมวในชุมชน

โครงการจัดระหว่างวันที่ 12 และ 15 – 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ให้บริการทั้งสุนัขและแมวที่อยู่ในชุมชน อาทิ วัดและโรงเรียน รวมถึงเจ้าของที่พาสัตว์เลี้ยงมารับบริการในจุดต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ได้ตั้งจุดฉีดวัคซีนที่สวนสาธารณะลานกีฬา@อำเภอกะทู้, วัดกะทู้, โรงเรียนกะทู้วิทยา, โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ, ศาลเจ้าทุ่งทองและวัดเก็ตโฮ่

Related Post

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ จนถึงปี พ.ศ. 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.