มูลนิธิซอยด๊อกฯ รับมอบอาหารสัตว์พระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระฯ

มูลนิธิซอยด๊อกฯ รับมอบอาหารสัตว์พระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อาหารสัตว์พระราชทานจากในหลวงฯ ขนส่งถึงมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งผู้แทนของมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารสัตว์พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และผู้แทนจากองค์กรสงเคราะห์สัตว์ต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน เข้ารับมอบอาหารสัตว์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 มกราคม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพฯ

โดยอาหารสัตว์ที่มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานประกอบด้วย อาหารสุนัข 20 กิโลกรัม จำนวน 90 กระสอบ อาหารแมว 20 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศ ทรงมีพระเมตตาสุนัขจรจัดที่ถูกทอดทิ้ง พิการ และด้อยโอกาส ที่สถานพักพิงดูแล และพระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีศูนย์พักพิงสุนัขสองแห่งได้แก่ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในการบริหารจัดการซึ่งได้รับพระราชทานอาหารสัตว์ในครั้งนี้เช่นกัน และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เน้นการจัดระบบการจัดการศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานและวางเป้าหมายให้สุนัขทุกตัวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรและฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนรับเลี้ยงสัตว์จรจัดจากศูนย์พักพิงแทนการซื้อ

ทั้งนี้มูลนิธิฯ เคยรับมอบอาหารสัตว์พระราชทาน เป็นอาหารสุนัข 20 กระสอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.