ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ร่วมกับเทศบาลเมืองกระทู้ ในโครงการอบรมการดูแลและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยง ปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกระทู้ โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่ออบรมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงแก่นักเรียนและสมาชิกในชุมชน

ซึ่งฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ วิธีป้องกันตัวเองจากการโดนสัตว์กัด โรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน รวมถึงหัวข้ออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ที่มีสัตว์ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว จากกรมปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมและจัดการประชากรสัตว์ในเทศบาลเมืองกระทู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 30 ตัว ซึ่งประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและใช้บริการอย่างคึกคัก

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ซอยด๊อกร่วมเทศบาลเมืองกระทู้จัดอบรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.