ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยทีม Education ร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลถือศีลกินผัก ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 07 ตุลาคม 2562 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยมีบูธกิจกรรมตอบคำถามและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์ คือการที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” โดยยึดหลักการ 5 ประการ ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย,ความไม่สบายกาย,ความเจ็บปวดและโรคภัย,ความกลัวและไม่พึงพอใจ และการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ รวมถึงเกร็ดในการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเทศกาลถือศีลกินผักนี้เป็นการลดการเบียดเบียนชีวิตอื่นด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ โดยมูลนิธิต้องการจะสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยการร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่รวมไปถึงสุนัขและแมวจร และสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

ซอยด็อก ร่วมเทศกาลถือศีลกินผัก รณรงค์ให้คนเมตตาต่อสัตว์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.