พิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางบุญรอด วานิช

วันนี้ (3 พ.ย. 52) เวลา 13.30 น. ณ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต  นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมในพิธีเชิญศพ นางบุญรอด  วานิช  เพื่อนำมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

นางบุญรอด  วานิช  สกุลเดิม  ตัณฑัยย์  เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดภูเก็ต สมรสกับนายเอกพจน์  วานิช นักธุรกิจปาล์มน้ำมันและอดีตสมาชิกวุฒิสภา มีบุตรธิดารวม 9 คน หนึ่งในจำนวนนั้น คือ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางบุญรอด  วานิช ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงวัด และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์  วานิช เพื่อการศึกษาเมื่อปี 2539

นางบุญรอด  วานิช  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยโรคชรา จะตั้งสวดพระอภิธรรมทุกคืน ตั้งแต่วันที่  3-9  พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านวานิช เลขที่ 7/3 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต และมีพิธีพระราชทานดินบรรจุศพ  ณ สุสานตระกูลวานิช ถ. เพชรเกษม  อ. เมือง จ. พังงา ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เคลื่อนขบวนจากบ้านวานิช จ. ภูเก็ต เวลา 12.00 น. และประกอบพิธีพระราชทานดินบรรจุศพในเวลา 15.30 น. ในวันเดียวกัน

Related Post

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ จนถึงปี พ.ศ. 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.