พิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางบุญรอด วานิช

วันนี้ (3 พ.ย. 52) เวลา 13.30 น. ณ บ้านวานิช ถนนเทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต  นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมในพิธีเชิญศพ นางบุญรอด  วานิช  เพื่อนำมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

นางบุญรอด  วานิช  สกุลเดิม  ตัณฑัยย์  เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดภูเก็ต สมรสกับนายเอกพจน์  วานิช นักธุรกิจปาล์มน้ำมันและอดีตสมาชิกวุฒิสภา มีบุตรธิดารวม 9 คน หนึ่งในจำนวนนั้น คือ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางบุญรอด  วานิช ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงวัด และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์  วานิช เพื่อการศึกษาเมื่อปี 2539

นางบุญรอด  วานิช  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยโรคชรา จะตั้งสวดพระอภิธรรมทุกคืน ตั้งแต่วันที่  3-9  พฤศจิกายน 2552 ณ บ้านวานิช เลขที่ 7/3 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต และมีพิธีพระราชทานดินบรรจุศพ  ณ สุสานตระกูลวานิช ถ. เพชรเกษม  อ. เมือง จ. พังงา ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เคลื่อนขบวนจากบ้านวานิช จ. ภูเก็ต เวลา 12.00 น. และประกอบพิธีพระราชทานดินบรรจุศพในเวลา 15.30 น. ในวันเดียวกัน

Related Post

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกกำลังสถานพยาบาลภาครัฐและองค์กรเอกชนรวม 18 แห่ง

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกกำลังสถานพยาบาลภาครัฐและองค์กรเอกชนรวม 18 แห่ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วย…

Leave a Reply