โรงแรมสลิพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงแรมสลิพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน

โรงแรมสลิพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการ “เติมฝัน ปันน้ำใจ กีฬาผู้พิการ ครั้งที่ 3 ” เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน การแบ่งปัน การให้โอกาสเด็กพิการให้ใช้ชีวิตในสังคม เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา 3 หน่วยงาน ในเขตอำเภอกะทู้ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป่าตอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก็ตโฮ่ (เทศบาลเมืองกะทู้) ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้

Related Post

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

ไดมอนค์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจส่งมอบสิ่งของให้แก่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และบ้านลุงพิทักษ์”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.