ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย

sleep with me hotel 01 ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคสิ่งของให้กับน้องๆ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ซึ่งจะนำไปบริจาคในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

จุดรับบริจาคในเขตตัวเมือง: ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ในศาลากลางจังหวัด
จุดรับบริจาคในเขตป่าตอง: โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

สอบถามเพิ่มเติมที่
โทร 076-363333 ต่อ 8203
e-mail: pr@sleepwithmehotels.co
website: www.sleepwithmehotels.com

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.