รพ.สิริโรจน์ ยกทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

รพ.สิริโรจน์ ยกทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

รพ.สิริโรจน์ ยกทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข แก่ผู้สูงอายุพื้นที่ ต.เชิงทะเล และ ต.เทพกระษัตรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) นำทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจวัดความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ และการใช้ยา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเชิงทะเล และโรงเรียนเมืองถลาง

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.