โปรโมชั่นดูหนังฟรีที่ SF สิทธิพิเศษสำหรับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ (10 ม.ค.58)

โปรโมชั่นดูหนังฟรีที่ SF สิทธิพิเศษสำหรับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ (10 ม.ค.58)

SF Kid's Day 2015 Promotion

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี หรือความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร สามารถใช้สิทธิชมภาพยนตร์ได้ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อผู้ใหญ่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาปกติ 1 ที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกระบบ ทุกรอบ ก่อนเวลา 18.00 น. โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 10 มกราคม 2558 วันเดียวเท่านั้น

 เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เด็กสามารถใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อผู้ใหญ่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาปกติ 1 ที่นั่ง
  • สามารถรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกระบบ ทุกรอบ ก่อนเวลา 18.00 น.
  •  เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 12 ปีเท่านั้น
  • ผู้ใหญ่ 1 ท่าน สามารถรับสิทธิ์สำหรับเด็กได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ, Deluxe Seat, Premium Seat เท่านั้น
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่โต๊ะลงทะเบียน และนำคูปองไปสำรองที่นั่ง ที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
  • สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
  • สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือ ทอน เป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 10 มกราคม 2558 เท่านั้น

สาขาที่ร่วมกิจกรรม : โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา

ข้อมูลโปรโมชั่นจาก www.facebook.com/WeLoveSF

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.