ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ ที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ ที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่มัสยิดบ้านไสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ นายกมลชัย ขวดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560 ที่หมู่ที่ 7 บ้านไสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

นายสนิท กล่าวว่า สำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) แล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่หมู่บ้านที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกจากจะเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งในระดับฐานรากแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ หมู่ที่ 7 บ้านสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2560 โดยภายในหมู่บ้านมีการปลูกผักปลอดสารพิษมากมายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีผลงานอีกมากมาย อาทิเช่น รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2558 เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทผู้นำ ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2558 เป็นต้น

Related Post

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

จากการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) จ.ภูเก็ต 191 รายเมื่อวานนี้ (14 กันยายน) ผลเป็นลบทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.