ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักษ์พานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ ตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ประชาชนในพื้นที่ราไวย์ เข้าร่วม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นให้เป็แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ด้วยการนำ เสน่ห์ไทย ของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.