ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร

ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร

ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.เมือง ภูเก็ต นาย พิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานใน จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมด้วย นายประพจน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมือง ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม

ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ทต.ราไวย์ จัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

นาย พิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ พบว่าการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ของรถไม่มีประสิทธิภาพการใช้งานและผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้ายขาดความรุ้ ความเข้าใจ ความเข้าใจกฎหมายจราจร ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวางมาตรการแนวทางหรือกิจกรรม เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์

Related Post

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

ผลตรวจโควิด – 19 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นลบทั้งหมด

จากการตรวจโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) จ.ภูเก็ต 191 รายเมื่อวานนี้ (14 กันยายน) ผลเป็นลบทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.