ทต.ราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

ทต.ราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ. โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา งานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำยลราไวย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภา นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาชึ่งได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความศัทธาในพุทธศาสนาและก่อให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องและสื่อให้เห็นถึงความจริงใจ. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสืบทอดพุทธศาสนาประจำชาติการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559 เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559 เทศบาลตำบลราไวย์จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559

การหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกันสืบทอดพุทธศาสนาแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นบทเรียนนอกสถานศึกษาเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับโดยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีของคนไทยชึ่งใน 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

การจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2559ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอีนดีงามของชาติไทยให้ดำรงอยู่ตลอดไปเพื่อให้เด็กเยาวชนและผู้ปกครองได้มีโอกาสรักษาศีลปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลร่วมกันและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของชาติไทยและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่เด็กเยาวชนประชาชนรวมทั้งชาวต่างประเทศให้แพร่หลายสำหรับปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งแต่เดิมก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะร่วมกันทำบุญกุศลจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อถวายพระพิสุสามเณรสำหรับกิจกรรมที่พระพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติคือถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งสิ่งของจำเป็นแด่พระพิภิกษุสงฆ์. จัดให้มีการทำบุญต่างๆเช่นการถวายภัตตาหารและถวายสังฆทานนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆและพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันที่ 18 กรกฎาคมและสำหรับวันที่ 19 กรกฎาคมจะนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลราไวย์จำนวน. 3วัดคือวัดสว่างอารมณ์สำนักสงฆ์ราไวย์และสำนักสงฆ์เกาะแก้ว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.