โปรโมชั่น Samsung ซื้อ Galaxy S5 แถม Galaxy Tab3 Lite ซื้อ Galaxy TabS แถมฟรี Galaxy V

โปรโมชั่น Samsung ซื้อ Galaxy S5 แถม Galaxy Tab3 Lite ซื้อ Galaxy TabS แถมฟรี Galaxy V

promotion Samsung buy 1 get 1

  • ซื้อ samsung galaxy S5 ฟรี samsung galaxy Tab3 มูลค่า 4,990 บาท วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2557
  • ซื้อ samsung galaxy Tab S ฟรี samsung galaxy V มูลค่า 3,590 บาท วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม www.samsung.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy S5 ฟรี Tab 3 Lite Wifi มูลค่า 4,990 บาท ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
  • ซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy Tab S รับทันที Samsung Galaxy V มูลค่า 3,590 บาท ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
  • เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของแถมหรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจาก SAMSUNG

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.