โปรโมชั่น MANGO SALE ลดสูงสุด 50% (11 ธ.ค.57 เป็นต้นไป)

โปรโมชั่น MANGO SALE ลดสูงสุด 50% (11 ธ.ค.57 เป็นต้นไป)

promotion mango sale 50%

โปรโมชั่นเสื้อผ้าจาก mango เริ่มวันนี้เป็นวันแรก กับเสื้อผ้าสูงสุด 50%  โปรโมชั่น MANGO, MANGO TOUCH และ H.E. by MANGO  SALE! ลดราคาสูงสุด 50% ที่ MANGO, MANGO TOUCH และ H.E. by MANGO ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 11 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mango.com

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: