ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) Pride & Equality Phuket

ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) Pride & Equality Phuket

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรม Seabed Grand Hotel Phuket นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฝั่งอันดามัน นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายธนวัต อ่องเจริญ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ ตัวแทนจากเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “Pride & Equality Phuket”

จังหวัดภูเก็ต ประกาศสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มุ่งเน้นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ การป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การส่งเสริมการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ

จังหวัดภูเก็ตยังแสดงความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Inter Pride World Conference in 2025 ร่วมเป็นกำลังใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ: Facebook Page: มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (for-Sogi) เวลา: 10:00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.