บลูทรีภูเก็ต และ พันธมิตร ส่งมอบชุด PPE Level 2 แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บลูทรีภูเก็ต และ พันธมิตร ส่งมอบชุด PPE Level 2 แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บลูทรี ภูเก็ต ร่วมกับ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบชุด PPE Level 2 แบบซักได้จำนวน 49 ชุด (เทียบเท่าชุด PPE ปกติ จำนวน 980 ชุด) จากโครงการแยกขวดช่วยหมอให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระ ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขยะประเภทขวดพลาสติกในปัจจุบันควบคู่กับการช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยนับตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด 19 เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และ Less Plastic มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำขวดพลาสติกใส (ขวด PET) แปรรูปเป็นเส้นใยทอผ้า เพื่อผลิตเป็นชุด PPE Level 2 ที่สามารถซักสะอาดได้ 20 ครั้ง ทำให้ลดขยะติดเชื้อจากชุด PPE แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและประหยัดงบประมาณอีกด้วย

โครงการแยกขวดช่วยหมอนี้ทางเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และ Less Plastic มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ บริษัท พูนสุข ไพโรจน์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.