อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบดิจิทัล

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบดิจิทัล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อม โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบดิจิทัลใน จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการสื่อสาร เพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ลดอัตราการสูญเสียชีวิตและพิการของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ รวมทั้งช่วยให้แพทย์สามารถเห็นสถานการณ์ของคนไข้ได้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ทำให้การเตรียมการรับคนไข้ได้เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.