โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด

วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด ปีงบประมาณ 2560โดยมี นางสาวมณีรัตน์ กำปา รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และผู้รับการบำบัดเข้าร่วม
โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด ประจำปี2560 เพื่อฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วย

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด ประจำปี2560 เพื่อฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วย

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด ประจำปี2560 เพื่อฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วย

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด ประจำปี2560 เพื่อฟื้นฟูจิตใจและส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วย
ดนตรีบำบัด Music Therapy (มิวสิค เธอราพี) หรือสังคีตบำบัด คือศาสตร์ในการใช้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรี การร้องเพลง การขยับร่างกายประกอบเสียงเพลงหรือการเล่นดนตรีเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และโรคทางกาย การรักษาและฟื้นฟูด้วยดนตรีบำบัดสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกเพศทุกวัย ในคนทั่วไปสามารถใช้ดนตรีบำบัดความเครียดความวิตกกังวลและฝึกสมาธิ ดนตรียังสามารถช่วยลดความความจากภาวะซึมเศร้า ซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่พิการเรื้อรังหรือเป็นโรคเรื้อรังโดยจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเองและที่สำคัญดนตรียังช่วยลดความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้มีอาการดีขึ้น

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด“เรื่องดนตรีกับสมรรถนะมนุษย์”ขึ้น โดยมีการจัดอบรมกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและญาติ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสา จากหมู่ที่ 4 หมู่บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าเรือ จำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดนตรีในการบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยและผู้พิการ ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านทักษะการเรียนรู้ ความจำ สมาธิ การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และทักษะการเข้าสังคม ลดความกลัวการเข้าสังคม รวมถึงความเข้มแข็งของครอบครัว นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.