จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรม Line Dance ทุกพื้นที่ของจังหวัด

จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรม Line Dance ทุกพื้นที่ของจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมศูนย์ ICT ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการออกกำลังกาย Line Dance 60 แก่ แกนนำ ครูผู้นำออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางศุภาภร รุ่งอุดม นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้รับผิดชอบงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และแกนนำ ครูผู้นำออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจำนวน 110 คน เข้าร่วม

อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับ งานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสจ. ภูเก็ตและเครือข่ายออกกำลังกาย จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรม Line Dance ทุกพื้นที่ของจังหวัด ตามโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2560

อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับ งานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสจ. ภูเก็ตและเครือข่ายออกกำลังกาย จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรม Line Dance ทุกพื้นที่ของจังหวัด ตามโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2560

นายธีระ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตอุดหนุนงบประมาณโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิค ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 5 ภารกิจได้แก่ การประชุมพัฒนาเครือข่าย การบอรมพัฒนาแกนนำ ครูผุ้นำ การสนับสนุนชุดเครื่องเสียง การเยี่ยมอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกระดับและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายชมรมออกกำลังกายทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำครูผู้นำออกกำลังกายให้มีความรู้ มีทักษะการออกกำลังกายแบบ Line Dance และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้

นายธีระ ยังกล่าวอีกว่า ต้องขอชื่นชมที่บางท่านซึ่งแม้จะมีอายุมากว่า 60 ปี ก็ยังมีความมุ่งมั่นให้ความสนใจ ตั้งใจฝึกปฏิบัติ ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแนะนำให้แก่สมาชิกในชมรม สามารถสร้างพลัง รวมกลุ่มเครือข่ายชมรมทั้งจังหวัดออกกำลังกาย line dance ให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้ว อาทิ การร่วมกันออกกำลังกาย line dance ณ สะพานสารสิน และที่ปลายแหลมพรหมเทพ ตลอดจนรวมเครือข่ายชมรม จนสามารถจัดตั้งชมรมแอโรบิคมวยไทย line danceได้ในปี 2557

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.