กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว

กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งน้องกลับบ้าน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดารักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมส่งนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ณ อาคารกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “จากมาตรการล็อคดาวน์ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ในช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ทำงานนอกเวลาเรียน (Part-Time) เมื่อมีมาตรการปิดสถานประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาขาดรายได้เสริม จึงมีความประสงค์กลับภูมิลำเนาเพื่อไปอาศัยอยู่กับครอบครัว แต่ทว่า จ.ภูเก็ต ยังคงมีมาตรการล็อคดาวน์อยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางกลับต่างจังหวัดได้

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขออนุญาตออกนอกพื้นที่ จ.ภูเก็ต และได้ใช้รถตู้โดยสารของมหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา เดินทางส่งนักศึกษาตรงถึงบ้าน จำนวน 51 คน ในพื้นที่ จ.พังงา / กระบี่ / ระนอง / สุราษฎร์ธานี / สงขลา / นครศรีธรรมราช / พัทลุง / สตูล / ปัตตานี / ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนในโครงการส่งน้องกลับบ้าน ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในการเฝ้าระวังกักตัวเป็นเวลา 14 วัน สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นมาตรการที่ กองพัฒนานักศึกษา ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย และความเป็นอยู่ในช่วงวิกฤตภัย อีกทั้งมีการเก็บฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ New Normal โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักศึกษาเป็นสำคัญ”

กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว
กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว
กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว
กองพัฒฯ PKRU ล่องใต้ส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา สู่อ้อมอกของครอบครัว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.