กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะผู้บริหาร นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต


ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “กิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และต้องขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ยอดรวมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จำนวนโลหิตจำนวน 1,142 ยูนิต หรือเท่ากับจำนวนโลหิต 513,900 ซีซี. โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่าพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว

Related Post

การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี ทำเองที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเลเซอร์ให้เปลืองเงิน

การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี ทำเองที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเลเซอร์ให้เปลืองเงิน

แม้ว่าการทำเลเซอร์จะเป็นการรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฝ้าหาย และยังมีราคาแพงตั้งแต่หลายพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.