เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1

เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1

เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ตึกเพชรภูมิภัฏ ชั้น 1 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนรับจำนวนจำกัด

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: