­ม.ราชภัฏภูเก็ต “มัดสีเติมฝัน” นำโคลนทะเล สร้างสรรค์ผ้ามัดย้อม

­ม.ราชภัฏภูเก็ต “มัดสีเติมฝัน” นำโคลนทะเล สร้างสรรค์ผ้ามัดย้อม

ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการมัดสีเติมฝัน สร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดในโครงการ “ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่ 5” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ทีม “ปั้นฝันสีรุ้ง” สามารถผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ ในการนี้มี ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และนักศึกษา เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผ้ามัดย้อมแก่ชาวบ้านในชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน ณ หมู่บ้านสามช่องใต้ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และ หมู่บ้านหินลูกเดียว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 


ในการนี้ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือสร้างสรรค์ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง มัดย้อมหยำ ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ โดยมีทีมงานจาก The Nation TV ร่วมถ่ายทำรายการและมิวสิควีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนของนักศึกษานำเสนอผ่านช่องดิจิตอลทีวี NOW 26

ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว กล่าวว่า “ปัจจุบันผ้ามัดย้อมได้รับความนิยมในวงกว้าง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผ้ามัดย้อมที่สามารถใช้สีที่สกัดจากโคลนทะเล และวัตถุดิบธรรมชาติต่างๆ ในชุมชน ซึ่งสามารถออกแบบลวดลายและเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร ลดต้นทุนการผลิต และต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายฝั่งจังหวัดอันดามันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ขับเคลื่อนด้วยแกนนำนักศึกษาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาการมัดย้อมสีธรรมชาติและสร้างนวัตกรรมใหม่การมัดย้อมผ้าด้วยโคลนทะเล โดยมีการวางแผนการพัฒนาโครงการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การประชุมทีมงาน การวางแผนงาน การวางแผนโครงการ การออกแบบการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อันดามันเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุในชุมชน ให้เกิดความพร้อมและพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็น Social Lab ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการให้บริการชุมชนและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต”

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.