ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” (ครั้งที่ 2) เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต


ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / กองทุน กยศ. / เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง สำหรับกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เกิดจากพลังของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสร้างคุณประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อคนในท้องถิ่นและสังคม” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561 Smart Learning จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต โดยจะได้พบกับการประกวดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ และกิจกรรมการแนะแนวศักยภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าจากชมรมผู้ประกอบการในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.