ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับ สนช. ดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับ สนช. ดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) เยี่ยมชม Business Unit ต่างๆ ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อเป็นการระดมสร้างสรรพกำลังในการพัฒนาเมืองภูเก็ต ตามนโยบาย Smart City ของรัฐบาล และเพื่อสร้างเมืองภูเก็ตร่วมกันทุกภาคส่วนไปสู่เมืองชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารและพัฒนาเมืองและได้ดำเนินการเปิดบริษัทในเครือแล้วทั้งหมด 4 บริษัท


1.บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด (PKSB) ดำเนินงานด้านรถโดยสารสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต ลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2561 ในเส้นทางการเดินรถจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาดไปสิ้นสุดที่หาดราไวย์ รถภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นรถที่มีความสมาร์ทครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ระบบความปลอดภัย มีที่วางกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) ช่องเสียบยูเอสบีทุกที่นั่ง ระบบGPS สามารถติดตามได้ว่ารถที่ใช้บริการรวมถึงรถแต่ละคันอยู่จุดไหน และมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่สามารถเช็คเวลาการเดินทาง รวมถึงระยะเวลาในการรอรถผ่าน www.Phuketsmartbus.com แอปพลิเคชัน Bus-Beam ,Via Bus มีระบบการชำระเงินค่าโดยสารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ห้อง Control Room ที่คอยควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผ่านจอทีวี ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสำนักงานของภูเก็ตสมาร์ทบัส นอกจากนี้ยังมีลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์อีกด้วย

2.บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด (ECD) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ(TOD) ตามแนวคิดจากการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Leed-ND) อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรของภูเก็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้จัดสรรพื้นที่ที่มีศักยภาพให้มีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ได้แก่พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space), สำนักงานให้เช่า และ ห้องประชุมขนาดต่าง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 Baan&Beyond ที่มีทำเลอยู่บนใจกลางเกาะภูเก็ต สี่แยกเซ็นทรัล ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกจุดของจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า BAYACO ที่เป็นแนวคิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาในเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ที่ต้องการความร่วมมือ (Co-Operation) ระหว่างทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้มีความคิดริเริ่ม (Innovator), ผู้มีเงินทุน (Investor), ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคนิคเชิงช่าง ด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการบัญชีและการเงิน ฯลฯ อันก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นจุดเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบสำคัญเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาคได้

3.บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชันส์ จำกัด (CDS) ผู้ดูแลระบบการชำระเงินในจังหวัดภูเก็ตให้ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล มีคล่องตัวยิ่งขึ้น กับแนวคิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) กับบัตร “ภูเก็ตแรบบิทการ์ด” เพียงบัตรเดียวก็สามารถกิน เที่ยว ช้อปได้สบายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษมากมายทั่วเกาะภูเก็ต และยังช่วยให้การเดินทางผ่านรถโดยสารภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ด พร้อมทั้งใช้กับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เช่น รถไฟฟ้า BTS รถเชียงใหม่ซิตี้บัส ที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ถือบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ดยังสามารถแสดงบัตรหรือใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าและที่พักที่ร่วมรายการอีกมากมายทั่วเกาะภูเก็ตได้มากกว่าร้อยร้านค้า หรือเลือกใช้จ่ายในร้านสะดวกซื้อ Family Mart และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ทำให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกสบายสูงสุด และคุ้มค่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายด้วยบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ด

4.บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง Big Data แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อก้าวให้ทันยุคแห่งข้อมูล (Information Age) เพราะข้อมูล (Data) กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล จะเห็นได้ว่า ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การบริหาร หรือ การพัฒนา ล้วนแล้วแต่ต้องนำข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์และตัดสินใจ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ได้มีการจัดทำข้อมูล Big data ของเมืองภูเก็ต โดยมีการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลของเมืองซึ่งมีมากกว่า 40 ชั้นข้อมูล เช่น ภายถ่ายจากโดรน ข้อมูลอาคาร ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาฟื้นฟูและการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและประชาชนเป็นอย่างมาก และในรอบการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ตามแผน 4 กลุ่ม 12 เรื่อง ร่วมระยะเวลา 2 ปีเศษ ได้มีการพัฒนาผลักดันภูเก็ตสู่ความเป็น Smart City มาโดยตลอด พร้อมทั้งมุ่งมั่นดำเนินการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เป็นอย่างดี

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาเมืองสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของ Phuket Smart City จะต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้เข้าถึงและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขอชื่นชมภูเก็ตพัฒนาเมืองที่ได้ดำเนินการ Phuket Smart City มีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

Related Post

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

บรัษัทพัฒนา AI ผู้ที่มาปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันด้านใดบ้าง?

ด้วยรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี จึงส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำงานเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.