Phuketindex.com Model Search – Juliet : P3

P3: มาเรีย จูเลียตต้า คอนเซนติโน (จูเลียต)
อายุ – 17 ปี
ส่วนสูง – 165 ซ.ม.
น้ำหนัก – 50 กิโลกรัม

Share:

Related Post

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกกำลังสถานพยาบาลภาครัฐและองค์กรเอกชนรวม 18 แห่ง

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผนึกกำลังสถานพยาบาลภาครัฐและองค์กรเอกชนรวม 18 แห่ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วย…

One Comment

Leave a Reply