ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน จัดโครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2

นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ ประธานชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน กล่าวว่าชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 10 ปีที่แล้ว จากการรวมตัวของพี่น้องชาวภาคเหนือที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้การรวมตัวกันดังกล่าวเพื่อที่จะ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งบ้านเกิดเมืองนอนในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

ในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั้น พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่ราบเชิงเขาและตามหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร นั้น พี่น้องชาวไทยในบริเวณดังกล่าวจะประสบกับปัญหาภัยหนาวที่รุนแรงและมีส่วนคร่าชีวิตผู้คน ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จนต้องอาศัยการช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยเหลือในเรื่องของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในส่วนนี้ทางชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันเอง เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องชาวเหนือและได้จัดทำโครงการ “ร่วมน้ำใจต้านภัยหนาว” ครั้งแรกขึ้น ในปี 2550 โดยการจัดหาและรับบริจาคผ้าห่มและเสื้อผ้า รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือมาแล้ว และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ในปี 2552 นี้ ทางชมรมจัดโครงการขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการประสานงานและติดต่อจาก อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ว่ายังมีหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ หมู่บ้านป่าข้าวหลาม ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และหมู่บ้านแม่มะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นอกจากนี้คณะกรรมการยังขอเชิญชวนบริจาคอุปกรณ์กีฬา สำหรับมอบให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการอีกส่วนหนึ่ง

โครงการ “ร่วมน้ำใจต้านภัยหนาว” ครั้ง ที่ 2 นี้ ทางชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ได้สั่งทำผ้าห่มเนื้อดีตามที่ต้องการของพี่น้องชาวภาคเหนือ ซึ่งเป็นฝีมือในการถักทอและตัดเย็บของกลุ่มแม่บ้านภาคเหนือ ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนไปในตัวด้วย และคณะกรรมการจัดงาน จะรวบรวมนำไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนใน 2 หมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคในราคาผืนละ 200 บาท ทั้งนี้จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงรายในวันที่ 10 ธันวาคมและจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 12 ธันวาคม ผู้มีจิตกุศลและสนใจจะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคมนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และร่วมบริจาคได้ที่ชมรมชาวเหนือภูเก็ต – อันดามันหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 08-1891-3498 ทุกวัน

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x