โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดรับประกันสังคมและรับเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี 2559

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดรับประกันสังคมและรับเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี 2559

01 PR 2โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดรับประกันสังคมและรับเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี 2559 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559

สิทธิพิเศษ

 • ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่มีส่วนเกิน
 • บริการคลินิกนอกเวลา โดยแพทย์
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ฟรี สำหรับผู้ประกันตน

01 PR โปรแกรมตรวจสุขภาพ

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมปี 2559
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนแบบฟอร์ม สปส. 9-02
  (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล)

สถานที่

 • สำนักงานประกันสังคม ที่ส่งเงินสมทบ
 • โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แผนกต้อนรับ ชั้น 1
  (กรณีเปลี่ยนสิทธิเลือก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต)

รายละเอียดสอบถามได้เพิ่มเติมที่
แผนกต้อนรับ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0-76-358-888 ต่อ 1169
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.