ชาวต่างชาติสามารถซื้อ บ้าน-คอนโด ในภูเก็ตได้หรือไม่?

…พ.ศ.นี้ จังหวัดภูเก็ต คือ ‘Land of Properties’ หรือดินแดนแห่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง ที่ดินเกือบทุกตารางเมตรบนเกาะแห่งนี้ คือทำเลทองซึ่งสามารถสรรค์สร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยในหลายระดับ ตั้งแต่ที่พักของผู้มีรายได้ไม่มาก ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์หรูหราสำหรับชาวต่างชาติกระเป๋าหนักซึ่งหลงใหลความสวยงามของภูเก็ต  ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ชาวต่างชาติสามารถซื้อหรือถือครองสิทธิ์บ้านพัก-คอนโด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้หรือไม่

ปัจจุบันกฎหมายของไทยเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศได้ 2 กรณี

  1. พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ที่ กำหนดให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินได้เกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุการเช่าได้อีกไม่เกิน 50 ปี
  2. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ กำหนดให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยชาวต่างชาติที่ต้องการจะซื้อที่ดินในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
  • ต้องมีการนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ต้องอยู่ในเขต กทม. พัทยา ภูเก็ต เทศบาล หรือเขตที่อยู่อาศัย และอยู่นอกเขตปลอดภัยทางทหาร
  • ที่ดินซึ่งอาจได้มาจากสิทธิโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายข้างต้น หากชาวต่างชาติเช่าที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมถือว่ายอมรับได้ แต่หากต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยเกินกว่า 1 ไร่ น่าจะไม่ถูกต้อง

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังมีช่องว่างที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ โดยพบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลซึ่งต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 และคนไทยที่เป็นตัวแทนของชาวต่างชาติ ถือหุ้นอีกร้อยละ 51 เพื่อดำเนินการซื้อที่ดิน เพื่อสร้างบ้านพักส่วนตัว หรือเข้ามาลงทุนทำโครงการ อสังหาริมทรัพย์แล้วแบ่งให้เช่าระยะยาวแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งดูเหมือนเป็นการเข้ามาซื้อบ้านพักตากอากาศมากกว่าการลงทุน หรืออีกแนวทางก็คือการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยนั้นเอง

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
sumitra

new condominuim next to jungceylon, 1 and 2 bed room start 3.8 million bath

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x