ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ โครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ปี 2559

ทต.ราไวย์ จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ โครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ปี 2559

605A4705

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ เพื่อตัดสินภาพถ่าย ซึ่งได้มีการจัดประกวดตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 โดยการประกวดได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ประเภทวิถีชีวิต

605A4712 605A4718 605A4708 605A4693

สำหรับกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายบุญรัตน์ อภินันทนากร ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต นางสาวจอมสุรางค์ เฉลิมขวัญ ททท.สำนักงานภูเก็ต นายสมชาย ยิ้มพัฒน์ ช่างภาพอิสระ (อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภูเก็ต) นายธัศนันท์ ชยานุวัชร ตัวแทนจาก Canon Phuket นายสุริยันต์ โกสะแหน่ ผู้ทรงคุณวิฒิ ด้านความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและการออกแบบ นายอาทิดย์ ไวทยาพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งภาพถ่ายและผลประกาศการประกวดถ่ายภาพ โครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.