วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางจริยา เจริญจิระตระกูล และนางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวสาลินี ปราบ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน “นักข่าว” หรือวัน “สื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประกอบพิธีทางศาสนา การทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากจะเป็นการพบปะกันของผู้สื่อข่าวแล้ว ยังเป็นการขอบคุณแหล่งข่าว ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติ

Related Post

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ จนถึงปี พ.ศ. 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.