พิธีเปิด งานเทศกาลชมรมอาหารอร่อย Phuket Food Festival 2022

พิธีเปิด งานเทศกาลชมรมอาหารอร่อย Phuket Food Festival 2022

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลชมรมอาหารอร่อย Phuket Food Festival 2022 ครั้งที่ 24 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกชมรมฯ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม

งานเทศกาลชมรมอาหารอร่อย Phuket Food Festival 2022 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหาร และอาหารให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลอาหารของกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกผู้เข้าร่วมงานจำหน่ายอาหารในงานจะต้องได้รับการอบรมกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการออกบู๊ธ การเข้ารับการตรวจความสะอาดของร่างกาย และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารก่อนการจัดงาน และระหว่างการจัดงานตามลำดับ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ของผู้บริโภคที่มาเที่ยวชมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ โดยเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิต/วิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย รวมทั้งพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เช่น กัญชา ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้สู่ผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้คึกคักเพิ่มขึ้น หลังจากซบเซาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยภายในงานครั้งนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารของสมาชิกชมรมฯ สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้า SME และการแสดงของนักเรียนบนเวที ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, หน่วยงานภาครัฐและกาคเอกชน, วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมือง, อำเภอกะทู้, อำเภอถลาง และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.