กิจกรรมรายสัปดาห์ CIC ภูเก็ต สนุกคิด สนุกเล่น

กิจกรรมรายสัปดาห์ CIC ภูเก็ต สนุกคิด สนุกเล่น

กิจกรรมรายสัปดาห์ CIC สนุกคิด-สนุกเล่น ประจำวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน2561 โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) ชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผ่านการลงมือทำ สัมผัส และสร้างสรรค์ ด้วยนำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์ ณ ห้องสมุด CIC ชั้น 2 ในผลงาน “เจ้าหอยทากและลวดลายหรรษา” จากนั้นได้จัดการแข่งขันในเกมคอมพิวเตอร์ ชื่อ TK Games กุ๊กกุ๊กกรู๋ ซึ่งเป็นเกมเสริมพัฒนาการ ได้รับการสนับสนุนจาก TK park และการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดาน กับเกม 7Notes Go โน้ตดนตรี ซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่คิดและผลิตโดยคนไทย ฝึกให้น้องๆรู้จักตัวโน้ตเพลง กระตุ้นความจำ สมาธิและความว่องไว ซึ่งกิจกรรมจะมีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) โทร 076-379012 Facebook: PK CIC

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.