ศูนย์ CIC สะพานหิน เปิดโซนใหม่ CIC Self-Education

ศูนย์ CIC สะพานหิน เปิดโซนใหม่ CIC Self-Education

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center) หนึ่งในอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต หรือ PK park ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดโซนความรู้ รูปแบบ Self-Education เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการจัดแสดงชุดนิทรรศการ ในแนวคิด “วิวัฒนาการของเทคโนโลยี”

อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์ CIC ได้มีโอกาศศึกษาดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ TK park, มิวเซียม สยาม, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เป็นต้น จึงเก็บประสบการณ์และนำแนวคิดมาประยุกต์เป็นห้อง CIC Self-Education โดยบอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของเทคโนโลยี อาทิ การพิมพ์ โทรศัพท์ เครื่องเล่นสื่อบันเทิง การสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น โดยเน้นให้เสพความรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่าน เห็นภาพและวัตถุของจริง ที่นำมาจัดแสดง

สามารถเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการ CIC Self-Education ได้ ณ ชั้น 1 ศูนย์ CIC สะพานหิน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 17.00 น. โทร 076-379012 Facebook page : PK CIC https://www.facebook.com/phuket.cic/

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.