ศูนย์ CIC จัดอบรมครู สร้างบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาแนวใหม่

ศูนย์ CIC จัดอบรมครู สร้างบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาแนวใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด “บอร์ดเกม เพื่อการศึกษา” พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต, คณะวิทยากร บอร์ดเกมไนท์, คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต, กลุ่มบ้านเรียน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า บอร์ดเกม ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่เสริมให้ผู้เล่นพัฒนาทักษะความรู้ควบคู่กับทักษะด้านอารมณ์ มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ เรียกว่า game-based learning โดยผู้ออกแบบและผู้เล่นบอร์ดเกม ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มีตรรกะเหตุผลและการตัดสินใจ

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต ภายใต้อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือในตำราเรียน จึงจัดโครงการ “บอร์ดเกม เพื่อการศึกษา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 โดยเน้นให้ความรู้แก่บุคลากรทางด้านการศึกษา ได้ทดลองเล่นและรู้จักบอร์ดเกมประเภทต่างๆ พร้อมสอนวิธีการสร้างสรรค์บอร์ดเกมจากบทเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนชัย ตรีเดชา ผู้ผลิตรายการบอร์ดเกมไนท์ ทาง Youtube TVmunk Official, ผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกม และผู้จัดงานบอร์ดเกมระดับประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ศูนย์ CIC จัดอบรมครู สร้างบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาแนวใหม่
ศูนย์ CIC จัดอบรมครู สร้างบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาแนวใหม่

Related Post

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

มูลนิธิซอยด๊อก-สพป.ภูเก็ต ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ใน รร.ประถมภูเก็ต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดหาสื่อการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ จนถึงปี พ.ศ. 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.