กิจกรรม CIC Play & Learn ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ไม่มีค่าใช่จ่าย)

กิจกรรม CIC Play & Learn ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ไม่มีค่าใช่จ่าย)

เชิญน้องๆ อายุ 6-15 ขวบ มาเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับ English For Fun / เสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประดิษฐ์ DIY / ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาผ่านการเล่นบอร์ดเกม และการอบรมให้ความรู้ CIC4U เรียนฟรี เรียนได้ทุกเพศ เรียนได้ทุกวัย กับการเขียนโปรแกรมเปิดปิดไฟ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้)

สำรองที่นั่งโทร 076-379012
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน
เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 19.30 น.
โทร 076-379012
Facebook page : PK CIC https://www.facebook.com/phuket.cic/
Line@ ID : tnu4145m

กิจกรรม CIC Play & Learn ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ไม่มีค่าใช่จ่าย)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.