ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ ๓ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ร่วมงานเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” ครั้งที่ 3
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนสู่สัมมาชีพในสาขาต่างๆ โดยศูนย์ CIC ภูเก็ต ได้จัดแสดงหุ่นยนต์ อาทิ หุ่นยนต์ประกอบเลโก้คัดแยกสีสัน หุ่นยนต์เลโก้แขนกล หุ่นยนต์เลโก้สุนัข สาธิตการใช้เครื่องแกะสลักเลเซอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ และให้ความรู้ด้านทักษะในศตวรรธที่ 21
ศูนย์ CIC ภูเก็ต ตั้งอยู่ ถ.ภูเก็ต เส้นเลียบคลองบางใหญ่ ผ่านโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ติดกับสนามเด็กเล่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและบอร์ดเกม สำหรับทุกคน หมายเลขโทรศัพท์ 076-379012 Facebook : PK CIC

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.