ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Phuket Creativity & Innovation Center ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตในกิจกรรม สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเชิงสร้างสรรค์ผ่านนิทาน เสียงเพลง สีสัน การประดิษฐ์ และกิจกรรม CIC weekly ในวันเสาร์ อาทิตย์ สำหรับเด็กอายุ 6-15 ขวบ มาเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับ English For Fun / เสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประดิษฐ์ DIY / ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาผ่านการเล่นบอร์ดเกม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน)

ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ภูเก็ต มุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน โดยมีพื้นที่ให้บริการด้านอินเตอร์เนตพร้อมคอมพิวเตอร์, ลานฟรีไวไฟ, ห้องบอร์ดเกม, ห้องสมุด CIC, ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

ศูนย์ CIC สะพานหิน จัดกิจกรรมเชิงรับและเชิงรุกเสริมทักษะแก่เยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน
เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 19.30 น.
076-379012
Facebook page : PK CIC
Line@ ID : tnu4145m

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.