ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน

ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน

จากการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 อัจฉริยะสมองกล ระดับภูมิภาค ภาคใต้ โดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังและวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร้านหนังสือเส้งโหและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้ตัวแทนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ทีมและตัวแทนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ทีม เข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน

ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน

ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน

ทีมมัธยมปลูกปัญญา ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนแข่ง MakeX World Championship ที่จีน
เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 ในการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลบางนา ผลปรากฏว่า ตัวแทนระดับมัธยมศึกษา ทีม PPY Robot A ประกอบด้วย นายภูชนะ พรัดชู, นายสุปวีณ์ เหล่าภัสสรวิจิต และอาจารย์สุเชาว์ แก้วนก(โค้ช) จากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าสู่การแข่งขัน MakeX World Championship ที่ประเทศจีน
ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ได้มีส่วนร่วมในการฝึกฝนทักษะการใช้หุ่นยนต์และการแก้ไขสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขัน จึงขอแสดงความยินดีต่อคณะครู โรงเรียนและนักเรียนที่เล็งเห็นประโยชน์และสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ CIC ภูเก็ต เชื่อมั่นว่า เยาวชนภูเก็ตจะมีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้ในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.