CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต Phuket Creativity & Innovation Center จัดกิจกรรม CIC4U ประจำเดือนมิถุนายน หัวข้อ Maker ท้าทดลอง เรื่องแรงลอยตัว ส่งเสริมทักษะนอกห้องเรียนให้แก่เด็กอายุ 10-15 ปี เรียนรู้ผ่านการทดลองด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชั่ง ตวง วัด ทดสอบทฤษฎีลอยตัวจากวัตถุชนิดต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้อง Maker Space ชั้น 2 ศูนย์ CIC สะพานหิน

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง

CIC จัดกิจกรรม Maker นักพัฒนา ท้าทดลอง
ทั้งนี้ ศูนย์ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) ตั้งอยู่บน ถ.ภูเก็ต เส้นเลียบคลองบางใหญ่ ติดกับสนามเด็กเล่นและสนามเทสนิส เป็นพื้นที่ใกล้ธรรมชาติ ติดทะเลในตัวเมืองภูเก็ต มีประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ศูนย์ CIC ภูเก็ต มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการรองรับได้กว่า 400 คน โดยมีกิจกรรมทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้สมาร์ทโฟนและสื่อโซเชียลมีเดียเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียน ประชาชนและผู้สูงวัย กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ การออกบูธร่วมกับเครือข่าย เป็นต้น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30-19.30 น. โทร 076-379012

Related Post

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ครีมกันแดดทาตัว ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของสาวๆ ที่รักผิวเลยก็ว่าได้ หากว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อความสวยงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.