CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

กิจกรรมรายสัปดาห์ CIC สนุกคิด-สนุกเล่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) ชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผ่านการลงมือทำ สัมผัส และสร้างสรรค์ ด้วยนำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์ ณ ห้องสมุด CIC ชั้น 2 ในผลงาน “กระปุ๊กออมสินอู๊ดๆ” ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เสริมสร้างวินัยในการประหยัดอดออม ซึ่งกิจกรรมจะมีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) Phuket Creativity & Innovation Center โทร 076-379012 Facebook: PK CIC

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.