CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

กิจกรรมรายสัปดาห์ CIC สนุกคิด-สนุกเล่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) ชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ผ่านการลงมือทำ สัมผัส และสร้างสรรค์ ด้วยนำวัสดุรอบตัวมาประดิษฐ์ ณ ห้องสมุด CIC ชั้น 2 ในผลงาน “กระปุ๊กออมสินอู๊ดๆ” ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เสริมสร้างวินัยในการประหยัดอดออม ซึ่งกิจกรรมจะมีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) Phuket Creativity & Innovation Center โทร 076-379012 Facebook: PK CIC

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

CIC Phuket สนุกคิด สนุกเล่น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.