PR CIC จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

PR CIC จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน Phuket Creativity & Innovation Center จัดการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้การถ่ายภาพงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ ภาพในงานพิธีที่เป็นทางการ ภาพงานที่ไม่เป็นทางการ การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการใช้กล้องถ่ายรูปขั้นพื้นฐานและการเขียนคำบรรยายเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสาลินี ปราบ นักข่าวสำนักข่าวเนชั่นจังหวัดภูเก็ต และ คุณสุเมธ บุญพยุง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทแคนอน ประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ CIC ภูเก็ต สะพานหิน

Related Post

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

3 ข้อดีของครีมกันแดดทาตัว รู้จักเลือกใช้ให้เป็น รับรองมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ครีมกันแดดทาตัว ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของสาวๆ ที่รักผิวเลยก็ว่าได้ หากว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อความสวยงาม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.